Begroting 2021
portal

Financiën

Totaal baten en lasten 2019 - 2024

Totaal baten en lasten 2019 - 2024

Het is wettelijk voorgeschreven om een overzicht van lasten en baten te hebben. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven. Dit overzicht is verplicht voor het huidige begrotingsjaar, alsook voor de laatste jaarrekening en de vier jaren uit de meerjarenbegroting. De voorgeschreven indeling is die van de gemeentelijke begrotingsprogramma's. Voor een verdere specificatie van de bedragen van 2021, verwijzen wij u naar de overzichten die zijn opgenomen bij de begrotingsprogramma's. Daar wordt de informatie gespecificeerd naar doelen.

Structureel begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

-10.099.765

5.705.118

5.549.368

4.754.118

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

13.817.417

-3.141.716

-4.357.216

-4.617.216

Begrotingssaldo na bestemming

3.717.652

2.563.402

1.192.152

136.902

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

0

0

0

0

Structureel positief begrotingssaldo

3.717.652

2.563.402

1.192.152

136.902

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2019

560.506.925

569.736.268

9.229.343

93.099.099

94.050.984

10.181.228

Begroting 2020

549.171.869

544.765.660

-4.406.209

18.893.896

23.300.105

0

Begroting 2021

520.723.985

510.624.220

-10.099.765

19.234.068

33.051.485

3.717.652

Meerjarenbegroting 2022

510.742.714

516.447.832

5.705.118

12.957.166

9.815.450

2.563.402

Meerjarenbegroting 2023

517.199.464

522.748.832

5.549.368

12.477.166

8.119.950

1.192.152

Meerjarenbegroting 2024

524.101.714

528.855.832

4.754.118

10.977.166

6.359.950

136.902

Jaarschijf 2021

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

48.220.237

7.530.015

40.690.222

617.286

736.349

40.571.159

Programma 2. Inwonersondersteuning

107.252.769

4.886.767

102.366.002

250.000

0

102.616.002

Programma 3. Opvang en bescherming

82.353.276

4.165.505

78.187.771

0

86.000

78.101.771

Programma 4. Inkomen

69.609.703

49.403.171

20.206.532

0

162.000

20.044.532

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

22.093.239

1.340.927

20.752.312

1.535.000

219.700

22.067.612

Programma 6. Toekomstgerichte stad

47.070.484

45.481.881

1.588.603

12.097.871

4.567.361

9.119.113

Programma 7. Vitale wijken

80.871.981

39.850.167

41.021.814

3.799.440

6.222.817

38.598.437

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.630.334

2.866.514

7.763.820

181.950

348.098

7.597.672

Programma 9. Bedrijfsvoering

48.640.885

3.207.769

45.433.116

647.043

3.069.660

43.010.499

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

3.981.077

351.891.504

-347.910.427

105.478

17.639.500

-365.444.449

Totaal

520.723.985

510.624.220

10.099.765

19.234.068

33.051.485

-3.717.652

Jaarschijf 2022

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

47.300.769

7.530.015

39.770.754

370.286

65.631

40.075.409

Programma 2. Inwonersondersteuning

103.303.769

4.746.767

98.557.002

0

0

98.557.002

Programma 3. Opvang en bescherming

81.981.276

3.966.505

78.014.771

0

0

78.014.771

Programma 4. Inkomen

69.417.703

49.403.171

20.014.532

0

0

20.014.532

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Programma 6. Toekomstgerichte stad

46.620.484

45.481.881

1.138.603

8.088.969

4.567.361

4.660.211

Programma 7. Vitale wijken

74.590.357

39.870.779

34.719.578

3.553.440

785.331

37.487.687

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.376.334

2.866.514

7.509.820

181.950

348.098

7.343.672

Programma 9. Bedrijfsvoering

44.405.804

3.207.769

41.198.035

647.043

182.829

41.662.249

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

10.926.979

358.033.504

-347.106.525

105.478

3.655.500

-350.656.547

Totaal

510.742.714

516.447.832

-5.705.118

12.957.166

9.815.450

-2.563.402

Jaarschijf 2023

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

47.671.019

7.530.015

40.141.004

295.286

65.631

40.370.659

Programma 2. Inwonersondersteuning

101.881.354

4.746.767

97.134.587

0

0

97.134.587

Programma 3. Opvang en bescherming

81.981.276

3.966.505

78.014.771

0

0

78.014.771

Programma 4. Inkomen

69.664.703

49.403.171

20.261.532

0

0

20.261.532

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Programma 6. Toekomstgerichte stad

46.870.484

45.481.881

1.388.603

7.833.969

4.567.361

4.655.211

Programma 7. Vitale wijken

74.875.357

39.870.779

35.004.578

3.403.440

785.331

37.622.687

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.194.834

2.866.514

7.328.320

181.950

348.098

7.162.172

Programma 9. Bedrijfsvoering

43.799.219

3.207.769

40.591.450

647.043

182.829

41.055.664

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

18.441.979

364.334.504

-345.892.525

105.478

1.960.000

-347.747.047

Totaal

517.199.464

522.748.832

-5.549.368

12.477.166

8.119.950

-1.192.152

Jaarschijf 2024

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Programma 1. Samenleving

47.743.019

7.530.015

40.213.004

295.286

65.631

40.442.659

Programma 2. Inwonersondersteuning

101.751.354

4.746.767

97.004.587

0

0

97.004.587

Programma 3. Opvang en bescherming

81.981.276

3.966.505

78.014.771

0

0

78.014.771

Programma 4. Inkomen

69.711.703

49.403.171

20.308.532

0

0

20.308.532

Programma 5. Ondernemende en levendige stad

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Programma 6. Toekomstgerichte stad

47.199.484

45.481.881

1.717.603

6.333.969

4.567.361

3.484.211

Programma 7. Vitale wijken

75.351.357

39.870.779

35.480.578

3.403.440

785.331

38.098.687

Programma 8. Bestuur en dienstverlening

10.180.834

2.866.514

7.314.320

181.950

348.098

7.148.172

Programma 9. Bedrijfsvoering

43.730.469

3.207.769

40.522.700

647.043

182.829

40.986.914

Programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

24.632.979

370.441.504

-345.808.525

105.478

200.000

-345.903.047

Totaal

524.101.714

528.855.832

-4.754.118

10.977.166

6.359.950

-136.902

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35