Begroting 2021
portal

Welkom op de website van de Begroting 2021 van de gemeente Zwolle.

Dit is een bijzondere begroting. Normaal gesproken zijn in dit document de plannen uit de Perspectiefnota uitgewerkt. Door de coronacrisis hebben we dit jaar geen Perspectiefnota uitgebracht. 

Ondanks dat, is deze Begroting de uitwerking van de beleidsvoornemens en de bijbehorende financiën voor 2021. Per doel wordt beschreven welke ontwikkeling wordt nagestreefd en welke activiteiten en projecten daarvoor worden uitgevoerd. Voor vragen over de Begroting 2021 van de gemeente Zwolle kunt u contact opnemen met Gerdien van der Zanden (G.van.der.Zanden@zwolle.nl) of met Jan van Dijk (J.van.Dijk@zwolle.nl)

Over deze begroting zijn een infographic (begroting in één oogopslag) en korte film met daarin het verhaal van Zwolle. Deze zijn via de beide linkjes te benaderen.

Publicatiedatum: 18 november 2020.

  • Het onderdeel 'algemeen' bevat de inleiding, de financiële samenvatting en een overzicht van de bestedingsvoorstellen. Als onderdeel van de Begroting 2021 zijn bestedingsvoorstellen met een structureel of (meerjarig) incidenteel effect opgenomen.

  • Binnen het onderdeel ‘Domeinen’ vindt u de beschrijvingen van de doelen, indicatoren, activiteiten & projecten en de bijbehorende financiën.

  • Het onderdeel 'paragrafen' bevat de wettelijke voorgeschreven onderdelen lokale heffingen, weerstandsvermogen & risico's, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35