Begroting 2021
portal

Financiën

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

Dit overzicht geeft de verwachte stand weer van alle voorzieningen in het jaar 2021.
In de toelichtingen per voorziening wordt een specificatie gegeven van het verwachte verloop van de betreffende voorziening over de jaren 2020 tot en met 2024.

Nummer voorziening

Naam voorziening

Maakt onderdeel uit van programma

Stand per
1 januari 2021

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand per
31 december 2021

001

Voorziening afval

7

2.250.864

1.930.075

320.790

002

Voorziening riolering

7

3.627.994

743

3.627.251

022

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers

8

3.436.650

185.718

3.250.932

023

Voorziening rechtspositionele verplichtingen

9

313.717

273.715

40.002

Subtotaal type voorzieningen passivaposten

9.629.225

-

2.390.251

7.238.975

102

Algemene voorziening Vastgoed

6

17.134.298

134.436

17.268.734

103

W.R.Z.V.

1

58.282

58.282

-

104

Voorziening dubieuze debiteuren

10

406.349

313.600

400.000

319.949

105

Risico oninbaar schuldhulpverlening

4

142.898

142.898

106

Risico oninbaar bijstandsleningen

2

316.409

316.409

107

Risico oninbaar bijstandsvorderingen

2

6.569.252

6.569.252

Subtotaal type voorzieningen activaposten

24.627.488

448.036

458.282

24.617.242

Totale omvang reserves

34.256.713

448.036

2.848.533

31.856.217

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35