Begroting 2021
portal

Doelenboom

Programma's

Alle domeinen

Sociaal domein

Beschrijving programma 1. Samenleving

Programma

Doel 1.1.1 Sociaal kapitaal

Doelen

Doel 1.1.2 Samenkracht

Doelen

Doel 1.1.3 Sociale netwerken

Doelen

Doel 1.2.1 Gezondheid

Doelen

Doel 1.2.2 Sport en bewegen

Doelen

Doel 1.2.3 Sportvoorzieningen

Doelen

Doel 1.3.1 Opvoeden

Doelen

Doel 1.3.2 Doorgaande leerlijnen

Doelen

Doel 1.3.3 Onderwijsvoorzieningen

Doelen

Doel 1.3.4 Beroepsonderwijs

Doelen

Beschrijving programma 2. Inwonersondersteuning

Programma

Doel 2.1.1 Ondersteuning in de wijk

Doelen

Doel 2.1.2 Samenhangend ondersteuning

Doelen

Doel 2.1.3 Maatwerk Wmo

Doelen

Doel 2.2.1 Arbeidsparticipatie

Doelen

Doel 2.2.2 Maatschappelijke participatie

Doelen

Doel 2.3.1 Toegang Jeugdhulp

Doelen

Doel 2.3.2 Jeugdhulpverlening

Doelen

Beschrijving programma 3. Opvang en bescherming

Programma

Doel 3.1.1 Jeugdbescherming

Doelen

Doel 3.1.2 Aanpak huiselijk geweld

Doelen

Doel 3.2.1 Voorkomen maatschappelijke uitval of overlast

Doelen

Doel 3.2.2 Begeleiding ex-gedetineerden

Doelen

Doel 3.3.1 Maatschappelijke opvang

Doelen

Doel 3.3.2 Beschermd wonen

Doelen

Beschrijving programma 4. Inkomen

Programma

Doel 4.1.1 Inkomen en armoede

Doelen

Doel 4.1.2 Collectieve zorgverzekering

Doelen

Doel 4.1.3 Individuele toeslagen

Doelen

Doel 4.2.1 Kindregelingen

Doelen

Doel 4.3.1 Schuldenpreventie

Doelen

Doel 4.3.2 Schulddienstverlening

Doelen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 5. Ondernemende en levendige stad

Programma

Doel 5.1.1 Vestigingsklimaat bedrijven en instellingen

Doelen

Doel 5.1.2 Transitie naar duurzame economie

Doelen

Doel 5.2.1 Winkels, uitgaansvoorzieningen, evenementen

Doelen

Doel 5.2.2 Beleefbaar erfgoed

Doelen

Doel 5.3.1 Culturele basisinfrastructuur

Doelen

Doel 5.3.2 Cultureel klimaat

Doelen

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Programma

Doel 6.1.1 Omgevingsvisie

Doelen

Doel 6.1.2 Nieuwe ruimtelijke initiatieven

Doelen

Doel 6.1.3 Wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving

Doelen

Doel 6.1.4 Erfgoed

Doelen

Doel 6.1.5 Grondbeleid

Doelen

Doel 6.2.1 Een passend woningaanbod

Doelen

Doel 6.2.2 Sociaal woningaanbod

Doelen

Doel 6.3.1 Toekomstbestendinge verkeersinfrastructuur

Doelen

Doel 6.3.2 Slimme en duurzame mobliteit

Doelen

Doel 6.3.3 Parkeren

Doelen

Doel 6.4.1 Energie

Doelen

Doel 6.4.2 Hoofdgroenstructuur, landschap en biodiversiteit

Doelen

Doel 6.4.3 Ondergrond

Doelen

Doel 6.4.4 Klimaat

Doelen

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Programma

Doel 7.1.1 Gebiedsopgaven

Doelen

Doel 7.1.2 Fysieke voorzieningen

Doelen

Doel 7.1.3 Water-, groen- en recreatiestructuur

Doelen

Doel 7.1.4 Vastgoed

Doelen

Doel 7.2.1 Sociale veiligheid

Doelen

Doel 7.2.2 Fysieke veiligheid

Doelen

Doel 7.2.3 Veilig gebruik openbare ruimte en orde

Doelen

Doel 7.2.4 Verkeersveiligheid

Doelen

Doel 7.3.1 Grondstoffen

Doelen

Doel 7.3.2 Afval-, hemel- en grondwaterbeheer

Doelen

Doel 7.3.3 Vitaliteit en gezondheid

Doelen

Doel 7.3.4 Voorkomen gezondheidsrisico's

Doelen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 8. Bestuur en Dienstverlening

Programma

Doel 8.1.1 Raad

Doelen

Doel 8.1.2 College

Doelen

Doel 8.2.1 Dienstverlening

Doelen

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma

Doel 9.1.1 Ambtelijke organisatie

Doelen

Doel 9.1.3 Informatievoorziening

Doelen

Doel 9.1.4 Bedrijfsvoering

Doelen

Beschrijving programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

Programma

Doel 10.1.1 Algemene dekkingsmiddelen

Doelen

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35