Begroting 2021
portal

Home

Algemeen

Financieel overzicht programma's

Het besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft voor dat de gemeente bij de begroting een overzicht van baten en lasten presenteert. Dit overzicht is inclusief alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Wanneer wij spreken over baten dan bedoelen wij inkomsten en wanneer wordt gesproken over lasten dan bedoelen wij uitgaven.

Overzicht baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

1. Samenleving

48.220.237

7.530.015

40.690.222

617.286

736.349

40.571.159

2. Inwonersondersteuning

107.252.769

4.886.767

102.366.002

250.000

0

102.616.002

3. Opvang en bescherming

82.353.276

4.165.505

78.187.771

0

86.000

78.101.771

4. Inkomen

69.609.703

49.403.171

20.206.532

0

162.000

20.044.532

5. Ondernemende en levendige stad

22.093.239

1.340.927

20.752.312

1.535.000

219.700

22.067.612

6. Toekomstgerichte stad

47.070.484

45.481.881

1.588.603

12.097.871

4.567.361

9.119.113

7. Vitale wijken

80.871.981

39.850.167

41.021.814

3.799.440

6.222.817

38.598.437

8. Bestuur en dienstverlening

10.630.334

2.866.514

7.763.820

181.950

348.098

7.597.672

9. Bedrijfsvoering

48.640.885

3.207.769

45.433.116

647.043

3.069.660

43.010.499

10. Algemene dekkingsmiddelen

3.981.077

351.891.504

-347.910.427

105.478

17.639.500

-365.444.449

Totaal

520.723.985

510.624.220

10.099.765

19.234.068

33.051.485

-3.717.652

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35