Begroting 2021
portal

Paragrafen

Lokale heffingen

Bedrijven investeringszone

De landelijke Wet op de bedrijveninvesteringszones uit 2014 maakt het mogelijk dat, op verzoek van de ondernemers, de gemeente meewerkt aan de totstandkoming van een BIZ. Dit door een extra belasting te heffen op onroerende zaken (niet zijnde woningen) in bepaald winkelgebied c.q. op een bedrijventerrein. De inkomsten via deze belastingheffing vloeien vervolgens in de vorm van een subsidie terug naar de samenwerkende ondernemers die daarmee activiteiten kunnen uitvoeren om de winkelgebieden c.q. bedrijventerrein te versterken. Op dit moment telt Zwolle twee verschillende bedrijveninvesteringszones te weten de binnenstad en op bedrijventerrein Hessenpoort.

In overleg met het winkelgebied Diezerbrink is er voor gekozen om voor 2020 geen draagvlakmeting te doen waardoor er voor 2020 geen BIZ aanslagen voor dit gebied opgelegd gaan worden. Begin 2021 zal de draagvlakmeting alsnog plaatsvinden met als opzet vanaf 2021 weer een BIZ voor dit gebied.

Op Marslanden wordt verkend of invoering van een BIZ gewenst is.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35