Begroting 2021
portal

Paragrafen

Grondbeleid

Vooruitblik op de ontwikkelingen

Synopsis Toekomst Zwolse Grondbeleid

In de raadsinformatienota Synopsis Grondbeleid (maart 2020) staan zes hoofdvragen geformuleerd over de toekomst van het grondbeleid.

  1. Welke economische scenario’s zijn denkbaar in relatie tot de Zwolse vastgoedmarkt?
  2. Welke grondprijsbepalingsstrategieën voor woningbouw zijn denkbaar?
  3. Wat zijn de mogelijkheden van verbreden businesscases via het “total-life principe” en creëren “maatschappelijk rendement”?
  4. Wat zijn de voor- en nadelen van actief grondbeleid (grondexploitaties)?
  5. Wat zijn de voor- en nadelen van faciliterend grondbeleid (faciliteren ontwikkelingen private partijen)?
  6. Wat betekenen Omgevingswet en Wet Aanvulling Grondeigendom voor het gemeentelijke grondbeleid?

Conform planning zijn de resultaten het najaar van 2020 beschikbaar. Op grond daarvan vindt dialoog met de raad plaats hetgeen kan leiden tot beleidswijzigingen. Eventuele beleidswijzigingen zullen een plaats krijgen in de paragraaf grondbeleid bij de begroting 2022.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35