Begroting 2021
portal

Financiën

Meerjarenoverzicht per programma

Meerjarenoverzicht Programma 5. Ondernemende en levendige stad

Meerjarenoverzicht

Lasten

Baten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Geraamd resultaat

Jaarrekening 2019

23.385.624

2.378.052

21.007.572

1.883.772

1.917.840

20.973.504

Begroting 2020

22.224.014

1.356.333

20.867.681

1.505.000

77.063

22.295.618

Begroting 2021

22.093.239

1.340.927

20.752.312

1.535.000

219.700

22.067.612

Begroting 2022

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Begroting 2023

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Begroting 2024

21.819.239

1.340.927

20.478.312

10.000

210.700

20.277.612

Ontwikkelingen 2020 - 2021

Mutaties meerjarenraming:

Reeds vastgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

Geen mutaties

Incidenteel gehonoreerde bestedingen

2021

2022

2023

2024

Opmerking

topinnovatiecentra

300.000

PPN 20-23

circulaire economie

100.000

PPN 20-23

centrumgebied; onderdeel toerisme

70.000

PPN 20-23

centrumgebied; onderdeel strategie evenementen

55.000

PPN 20-23

capaciteit cultuur

50.000

PPN 20-23

creatieve economie

50.000

PPN 20-23

toerisme en congresbureau Regio

30.000

voorjaar 20

port of Zwolle

30.000

PPN 20-23

Human Capital Agenda

25.000

PPN 20-23

frictiekosten Muzerie

9.000

voorjaar 20

frictiekosten Muzerie reserve nutw

-9.000

voorjaar 20

Voorgestelde mutaties

2021

2022

2023

2024

Opmerking

sociaal ondernemerschap, starters en start-ups

215.000

incidenteel

economisch Perspectief

200.000

incidenteel

circulaire economie 

345.000

incidenteel

BIZ Binnenstad

40.000

incidenteel

evenementen: Proto

10.000

incidenteel

capaciteit programma Binnenstad

110.000

incidenteel

cultuur

160.000

incidenteel

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 15:20:24 met de export van 05/03/2021 14:59:35